Książki dla dzieci, Książkoholiczka, Okiem logopedy, Rozwój dziecka

Kim jest mama? Kim jest logopeda?

Kim jest logopeda?

  1. a) Kim jest logopeda wg opinii społeczeństwa?

Osobą zajmującą się korekcją wad wymowy – potocznie mówiąc – Panią od R, S….itp. czyli od problemów artykulacyjnych.

  1. b) Kim w istocie jest logopeda?

Terapeutą mowy i komunikacji  – logopeda prowadzi diagnozę, terapię (także karmienia i połykania) oraz stymulację rozwoju mowy. Bardzo ważne miejsce w pracy logopedy, zajmują działania profilaktyczne.  Zadaniem terapeuty jest proponowanie takich ćwiczeń, które będą stymulowały wszystkie obszary mózgu, prowadząc do harmonijnego rozwoju pacjenta. W ten sposób możemy osiągnąć sprawny rozwój mowy i umiejętności komunikowania się z otoczeniem i drugim człowiekiem.

Dlatego właśnie, logopeda nie zajmuje się samą produkcją mowy i poprawną artykulacją, ale dba o prawidłowe funkcjonowanie mózgu jako elementu złożonego i pełniącego różne funkcje. Podam przykład osoby po wylewie krwi do mózgu; działania logopedy, skupiające się tylko na usprawnieniu artykulatorów, nie przyniosą żadnych efektów, gdy pominie się prace nad funkcjonalnością obszaru uszkodzonego, odpowiadającego np. za analizę i syntezę wzrokową, czy za motorykę małą. Taka terapia jest kompleksowa i wymaga  współpracy logopedy i fizjoterapeuty.

Globalnym spojrzeniem na problem, potrzebne jest także przy pracy z dziećmi, które budują dopiero swój system językowy.  Dziecko z dysleksją jest przykładem tego, że należy ćwiczyć zarówno analizę i syntezę wzrokową, jak i słuchową a także sprawdzić słuch fonemowy. W przypadku tego zaburzenia nie możemy „katować” dzieci dyktandami, które nie przyniosą żadnych efektów.

Globalne spojrzeniem na problem, potrzebne jest także przy pracy z dziećmi, które budują dopiero swój system językowy. Maluchy z dysleksją są przykładem tego, że należy ćwiczyć zarówno analizę i syntezę wzrokową, jak i słuchową a także sprawdzać słuch fonemowy. W przypadku tego zaburzenia nie możemy „katować” dzieci dyktandami, bo nie przyniosą one żadnych efektów.

Logopeda pracuje nad budową, odbudową i rozbudową funkcji językowych.

Pacjenci trafiający do gabinetu logopedy to, poza wadami wymowy, dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, zespołem Downa, jąkające się, z dysleksją, z niedosłuchem i wiele innych oraz osoby dorosłe, po różnych zdarzeniach neurologicznych, czy chcących świadomie pracować nad swoją wymową (logopedia medialna czy artystyczna)

 

Kim jest mama?

Mama jest jedyna w swoim rodzaju – wyjątkowa dla każdego dziecka. Mama jest na zawsze, kocha nad życie, wszystko widzi i wszystko wie. Jest czuła, oddana, z troską dba o potrzeby fizyczne i intelektualne swojego dziecka. Dostarcza maluchowi bodźców niezbędnych do rozwoju. Ociera jego łzę, przytula i rozśmiesza gdy trzeba, doradza i wspiera. Razem z tatą, są najważniejszym drogowskazem na nowej drodze, pełnej niespodzianek, wyzwań i twórczych odkryć, którą kroczy dziecko.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *